Regulaminy

Do pobrania

Zarządzenie nr 42/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej z dnia 30.09.2015 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora PW – Regulamin organizacyjny CZIiTT PW


Regulamin współorganizacji wydarzeń


Procedura udzielania pomocy de minimis w CZIiTT PW oraz Załącznik do Procedury udzielania pomocy de minimis


Regulamin porządkowy CZIiTT PW


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla CZIiTT PW