Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Zamawiający: projekt „Global Entrepreneurial Talent Management 3” (Horyzont 2020) 

Cel badania: Opracowanie person potrzeby Case Studies on Young Entrepreneurial Talent Management, zawierających informacje z indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami i przedsiębiorcami z 5 krajów współpracujących w ramach projektu (Irlandia, Korea Południowa, Polska, Słowenia, Wielka Brytania) 

Rezultaty: Opracowanie 60 person (przedsiębiorców i doktorantów jako części międzynarodowej publikacji pt. Case Studies on Young Entrepreneurial Talent Management przygotowywanej w ramach projektu GETM3)

Post Author: dariusz.parzych