Działo się

Warsztaty z programowania dla dzieci pracowników PW

Za nami kolejne warsztaty z programowania dla dzieci pracowników PW, organizowane we współpracy z WOWSchool. 22 kwietnia 2017 r. 45 młodych pasjonatów komputerów w wieku 8-16 lat wzięło udział w zajęciach odbywających się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. Dowiedzieli się między innymi, na czym polega nauka kodowania, jak zaprojektować i zbudować własna […]

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

Działo się >> read


Seminarium nt. zastosowania oprogramowania do obliczeń naukowych i inżynierskich

Ponad 60 osób zjawiło się na seminarium pt. „MATLAB i Simulink na Politechnice Warszawskiej” współorganizowanych przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej i firmę Oprogramowanie Naukowo – Techniczne sp. z o.o. sp. k. Zainteresowanie seminarium przekroczyło nasze oczekiwania z czego bardzo się ucieszyliśmy! Słuchacze mieli okazję zapoznać się z możliwościami  praktycznego zastosowania specjalistycznego oprogramowania do […]

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Działo się >> read


Studenci Yale School of Management w CZIiTT PW

W piątek 24 marca Centrum odwiedziła grupa studentów MBA z Yale School of Management. Podczas wizyty studenci mogli zapoznać się z badaczami, pracownikami i młodymi naukowcami realizującymi swoje projekty w CZIiTT PW. W spotkaniu organizowanym przez Działu Badań i Analiz, wziął udział również Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców, Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii oraz Inkubator […]

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

Działo się >> read


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu

Tradycyjnie w okresie okołowalentynkowym, w tym roku 11 lutego, w gościnnych murach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu „Terapia genowa oparta na mRNA” wygłoszonego przez dr. hab. Jacka Jemielitego prof. UW. Następnie ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. […]

Data publikacji: 14 marca 2017

Działo się >> read


Drugie warsztaty z programowania dla dzieci pracowników PW – WOW School

4 lutego 2017 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyły się drugie warsztaty z programowania dla dzieci pracowników PW, organizowane we współpracy z WOW School. Również i tym razem wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 45 młodych pasjonatów komputerów w wieku 8-16 lat, którzy mieli okazję dowiedzieć się, […]

Data publikacji: 16 lutego 2017

Działo się >> read


Warsztaty z programowania dla dzieci pracowników PW, poprowadzone przez WOW SCHOOL – podsumowanie

W ostatnią niedzielę (11 grudnia) w naszym Centrum miały miejsce Mikołajkowe warsztaty z programowania, skierowane do dzieci i nastolatków w wieku 8-16 lat. Podczas wydarzenia, dzięki współpracy ze szkołą programowania WOW SCHOOL, pokazaliśmy na czym polega nauka kodowania, jak wiele jest sposobów by rozpocząć swoją przygodę w tej dziedzinie, a przede wszystkim przedstawiliśmy programowanie w […]

Data publikacji: 15 grudnia 2016

Działo się >> read


Konferencja DEMIST’16 – podsumowanie

Ponad dwieście osób wzięło udział w konferencji naukowej DEMIST’16 – Digital Economy – Marketing, Innovation, Society & Technology, która odbyła się 24 listopada br. w Warszawie. Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej (WZ PW) we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT). Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauki (z 17 ośrodków […]

Data publikacji: 30 listopada 2016

Działo się >> read


„Dni otwarte DRIMN CZIiTT” – podsumowanie

W dniach 7-9 listopada 2016 r. odbyły się „Dni otwarte DRIMN CZIiTT” w Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Podczas sześciu spotkań z osiemnastoma jednostkami PW, przez DRIMN CZIiTT przewinęło się ponad 300 studentów z kół naukowych, ich opiekunów oraz dziekanów poszczególnych wydziałów. Podczas „Dni otwartych DRIMN CZIiTT” […]

Data publikacji: 18 listopada 2016

Działo się >> read


„Rozwój ekosystemu innowacji Politechniki Warszawskiej” – podsumowanie seminarium

W czwartek 13.10.2016 r. o godz. 17:00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii odbyło się pierwsze seminarium z cyklu „Rozwój ekosystemu innowacji Politechniki Warszawskiej”. Na spotkaniu przedstawiono ofertę nowych pozawydziałowych jednostek Politechniki Warszawskiej. Katarzyna Modrzejewska, kierownik Działu Badań i Analiz CZIiTT zaprezentowała infrastrukturę naukowo-badawczą CZIiTT, a następnie prof. Romuald Beck przedstawił ofertę Centrum Zaawansowanych […]

Data publikacji: 14 października 2016

Działo się >> read


Design Thinking Week

1. 4.11.2015 r. w CZIiTT odbył się warsztat z Design Thinkingu dla członków Kół Naukowych PW. W ramach warsztatu uczestnicy pracowali nad stworzeniem prototypów interdyscyplinarnych projektów naukowych. Spośród wszystkich wykonanych prototypów, zostanie wybranych kilka najlepszych, podczas posiedzenia Rady Kół Naukowych w dniu 20.11.2015 r., które będą miały szansę zostać obszerniej omówione oraz dopracowane. Kolejnym etapem […]

Data publikacji: 14 listopada 2015

Działo się >> read