Piszą o nas

Wizyta delegacji z Gordon Institute of Business Science

11 lipca 2016 r. Politechnika Warszawska gościła delegację z Gordon Institute of Business Science (GIBS) z Republiki Południowej Afryki. Podczas spotkania omówiono m.in. założenia Programme of Academic Leadership. www.biuletyn.pw.edu.pl    

Data publikacji: 1 sierpnia 2016

Piszą o nas >> Więcej


Podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, dziekanaty wydziałów oraz Dział Badań i Analiz CZIiTT po raz piąty przeprowadziły badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów. Wśród jego uczestników znalazły się 1242 osoby, które w ostatnich latach ukończyły naszą Uczelnię, przede wszystkim absolwenci z rocznika 2014/2015. www.pw.edu.pl

Data publikacji: 21 lipca 2016

Piszą o nas >> Więcej


V Seminarium Rankingowe Perspektywy 2016

21 lipca 2016 r. w siedzibie CZIiTT PW przeprowadzono V Seminarium Rankingowe, którego organizatorem była Fundacja Edukacyjna Perspektywy – twórca ogólnopolskiego rankingu szkół wyższych, odznaczonego prestiżowym certyfikatem jakości „IREG Approved”. www.biuletyn.pw.edu.pl 

Data publikacji: 21 lipca 2016

Piszą o nas >> Więcej


Kongres Polski Innowacyjnej – INNOSHARE 2016

„Więcej osób na świecie je owady, niż mówi po angielsku” tak swoje wystąpienie podsumowała jedna z prelegentek Kongresu Polski Innowacyjnej – INNOSHARE, który odbył się w dniach 24-25 czerwca 2016 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. www.biuletyn.pw.edu.pl 

Data publikacji: 27 czerwca 2016

Piszą o nas >> Więcej


O dobrych praktykach komercjalizacji technologii w CZIiTT PW

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii dnia 9 czerwca br. było gospodarzem konferencji pt. Building Bridges: Sharing Best Practices on Commercialization of Technology. Spotkanie dotyczyło m.in. kwestii transferu technologii.   www.biuletyn.pw.edu.pl 

Data publikacji: 15 czerwca 2016

Piszą o nas >> Więcej


Politechnika Warszawska partnerem międzynarodowego kongresu STEM

Przełom maja i czerwca dla kobiet nauki okazał się niezwykle inspirującym okresem. 31 maja i 1 czerwca w Centrum Nauki Kopernik odbył się międzynarodowy kongres traktujący o STEM i roli kobiet w innowacyjnym rozwoju.     www.pw.edu.pl    

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Piszą o nas >> Więcej


Rynek finansowy: 670 milionów na leasing i pożyczki

Długofalowy wzrost gospodarczy naszego kraju nie jest możliwy bez zwiększenia roli rodzimego kapitału. Ten zaś ma szansę stać się motorem polskiej gospodarki wówczas, gdy będzie bazować na innowacjach i własnych wdrożeniach. Taką wizję perspektyw rozwojowych dla naszego kraju podzielają zarówno przedstawiciele władz krajowych i wspólnotowych, jak również świat biznesu i nauki. www.alebank.pl

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Piszą o nas >> Więcej


Podsumowanie konferencji „Ważna misja – Zdrowa emisja” 25 maja

Co każdy z nas może zrobić dla ochrony środowiska? Bardzo wiele. Potwierdzili to wykładowcy i uczestnicy konferencji „Ważna misja – Zdrowa emisja”, która odbyła się 25 maja w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.   www.waznamisjazdrowaemisja.pl

Data publikacji: 25 maja 2016

Piszą o nas >> Więcej


Projekty unijne w Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska aktywnie pozyskuje fundusze unijne, unowocześniając zarówno infrastrukturę, jak i wdrażając rozwiązania w służbie nauki. W związku z obchodami 10 lat Polski w Unii Europejskiej, przyglądamy się dokonaniom Uczelni w tym zakresie.

Data publikacji: 16 maja 2016

Piszą o nas >> Więcej


Międzynarodowe sympozjum IChTJ w ramach Erasmus + KA2

12 maja br. odbyło się sympozjum pt. „Zastosowanie promieniowania jonizującego w przetwórstwie materiałów” zorganizowane przez Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), którego współorganizatorem było Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT). www.rgib.org.pl

Data publikacji: 12 maja 2016

Piszą o nas >> Więcej