Aktualności

Polski Kongres Gospodarczy 2016 – Stop biurokratyzmowi!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Polski Kongres Gospodarczy 2016, który odbędzie się 27 stycznia 2016 r. o godzinie 10.00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy ul. Rektorskiej 2.

Data: 22 stycznia 2016

Aktualności >> Więcej


Nabory wniosków w Działaniu 2.4 POIiŚ

Informujemy o możliwości składania wniosków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, w którym wnioskodawcą może być uczelnia. Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach postępowania konkursowego, jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia naboru konkursowego widnieje w obowiązującym wykazie projektów zidentyfikowanych POIiŚ. 1. Działania 2.4: Ochrona […]

Data: 15 stycznia 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans

W zakładce Wsparcie projektów>>Do pobrania są dostępne Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osó z niepełnosprawnościami, w tym zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. Wytyczne zawierają narzędzia zapewniające uniwersalną dostępność projektów unijnych. Ponadto Ministerstwo Rozwoju udostępniło specjalną podstronę poświęconą […]

Data: 14 stycznia 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Interreg Europa: drugi nabór wniosków i Forum Poszukiwania Partnerów

W ramach Interreg Europa ogłoszono drugi nabór wniosków. Nabór rozpocznie się 5 kwietnia i potrwa do 13 maja 2016 r. Drugiemu naborowi będzie towarzyszyć Forum Poszukiwania Partnerów projektowych, które odbędzie się w terminie 22-23 marca 2016 r. w Holandii (Rotterdam). Więcej informacji o naborze znajduje się na oficjalnej stronie programu Interreg Europa.

Data: 14 stycznia 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Music Under Construction – Kreatywnie Muzycznie Rozrywkowo

Ciekawi Cię jak orkiestra rozrywkowa przygotowuje się do występu? Przyjdź posłuchać. Grasz na instrumencie i masz chęć dołączyć? Śmiało! W CZIiTT w piątek 15 stycznia i w niedzielę 17 stycznia odbędą się otwarte próby The Engineers Band. W sobotę 16 stycznia każda sekcja instrumentów będzie ćwiczyć osobno pod okiem muzyków z Polskiej Orkiestry Radiowej. Zapraszamy!

Data: 13 stycznia 2016

Aktualności  Wydarzenia >> Więcej


Baza Konkurencyjności

Od grudnia 2015 r. pod dwoma adresami: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl działa Baza Konkurencyjności. Baza jest portalem internetowym, służącym do publikacji zapytań ofertowych w przypadku konieczności stosowania zasady konkurencyjności. Jest ona skierowana do beneficjentów środków unijnych, którzy dokonują zamówień o wysokości przekraczającej 50 tys. EUR oraz do tych beneficjentów podlegających Prawu zamówień publicznych, którzy dokonują zamówień […]

Data: 11 stycznia 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Realizacja zamówień w PO IR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało komunikat na temat realizacji zamówień w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Omówiono w nim kwestie dotyczące środków trwałych, tj. amortyzacji i leasingu oraz zlecania prac jednostkom naukowym z kategorią B. Szczegółowe informacje są dostępne pod tym adresem: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,3852,komunikat-w-sprawie-zasad-realizacji-zamowien-w-projektach-poir.html.

Data: 11 stycznia 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów >> WięcejZapraszamy na warsztaty rozwoju biznesu

15 stycznia 2016 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbędą się bezpłatne warsztaty pod nazwą SCIENCE2BIZ, przeznaczone dla naukowców i doktorantów, którzy chcą realizować i wdrażać pomysły na rozwój biznesu opartego na wiedzy naukowej.

Data: 23 grudnia 2015

Aktualności >> Więcej


Kreatywne kolędowanie w CZIiTT PW

W programie warsztaty z zarządzania rytmem i kreowania świątecznych innowacji wokalnych. 17 grudnia 2015 r., godz. 19.00

Data: 9 grudnia 2015

Aktualności >> Więcej