Aktualności

Nowy Podręcznik Beneficjenta Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014

Na Portalu Fundusze Europejskie opublikowano nową wersję Podręcznika Beneficjenta Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014. Dzięki systemowi można m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację oraz przekazywać dane niezbędne do realizacji projektu. Podręcznik beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów (upoważnianym w […]

Data: 18 lutego 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników Politechniki Warszawskiej

16 lutego 2016 r. rozpoczęło się badanie potrzeb szkoleniowych pracowników Politechniki Warszawskiej realizowane przez Dział Badań i Analiz CZIiTT, na zlecenie Działu ds. Szkoleń PW i Działu Wsparcia Edukacji CZIiTT.

Data: 16 lutego 2016

Aktualności >> Więcej


Konkursy FNP: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM i HOMING

W zakładce Konkursy (Wsparcie Projektów >> Konkursy) znajdują się informacje o najnowszych konkursach dla młodych naukowców ogłoszonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Data: 16 lutego 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Zachęcamy osoby rozpoczynające karierę naukową oraz młodych naukowców do składania wniosków w trwających konkursach organizowanych przez Narodowym Centrum Nauki. Konkursy mają charakter zarówno krajowy (FUGA 5, TANGO 2) jak i międzynarodowy (SYMFONIA 4, ETIUDA 4, ERA-NET, NORFACE, Infect-ERA).

Data: 12 lutego 2016

Aktualności >> Więcej


Kreatywny semestr projektowy

Zapraszamy na podsumowanie II edycji KSP 4 lutego br. do CZIiTT sala 4.01, o godz. 16.15. Siedem grup studenckich zaprezentuje swoje rozwiązania tematów zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy wraz z prototypami rozwiązań. Będzie się działo! Wstęp wolny!

Data: 3 lutego 2016

Aktualności  Aktualności działu: Młodzi naukowcy  Wydarzenia >> Więcej


Konkursy – fundusze strukturalne

Zapraszamy do odwiedzania zakładki Konkursy (Wsparcie Projektów >> Konkursy), w której znajdują się informacje na temat konkursów o środki z funduszy strukturalnych.

Data: 2 lutego 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Przedłużenie terminu naboru wniosków w Działaniu 4.2 RPO WM

Termin zakończenia naboru wniosków w Działaniu 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Regionalnym Programie Operacyjnym  Województwa Mazowieckiego został przedłużony o 30 dni, tj. do 2 marca 2016 r. Więcej informacji znajduje się w zakładce Konkursy oraz w Portalu Funduszy Europejskich.

Data: 30 stycznia 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaktualizowało wzór umowy o dofinansowanie projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER jest dostępny na stronie NCBR.

Data: 30 stycznia 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Nowy SZOOP RPO WM

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął nową wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM. Nowy SZOOP jest dostępny w zakładce Wsparcie Projektów >> Regulacje .. Regulacje zewnętrzne.

Data: 28 stycznia 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


SZOOP PO PC styczeń 2016 r.

Informujemy, że w zakładce Wsparcie Projektów >> Regulacje znajduje się aktualny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Data: 25 stycznia 2016

Aktualności  Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej