Aktualności

Forum Kobiet w Infrastrukturze i Transporcie

W 26 lat po transformacji ustrojowej, w Polsce nie tylko nastąpiła zmiana systemu politycznego, ale zaszło też wiele zmian we wszystkich dziedzinach naszego życia, w tym – w kwestii postrzegania równości praw kobiet i mężczyzn. Spektakularnemu rozwojowi gospodarki rynkowej towarzyszyła tocząca się właściwie równocześnie dyskusja o równouprawnieniu płci, parytetach w instytucjach publicznych, rolach dla kobiet […]

Data: 13 kwietnia 2016

Aktualności >> Więcej


How changing mobility will affect the world we live in? – conference

Mobility. No, we’re not talking about the smartphone you’re probably reading this text on, although it does play its part. We’re talking about transport of people. Individual, group, mass. Because no matter how many apps we have, for a majority of us a daily commute will remain daily in the foreseeable future. Hence, the way […]

Data: 13 kwietnia 2016

Aktualności >> Więcej


Akcja Kreacja – konferencja oraz warsztaty urbanistyczne

Konferencja oraz warsztaty urbanistyczne w ramach wydarzenia Akcja Kreacja organizowane przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii odbędą się w dniach 3-5 czerwca 2016 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej oraz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Tematyka obejmować będzie kwestie dualizmu funkcji ulicy w przestrzeni miejskiej (funkcja […]

Data: 13 kwietnia 2016

Aktualności >> Więcej


Ewolucja modeli biznesowych z wykorzystaniem Big Data

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Termin i miejsce: 19 kwietnia 2016 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01 Witold Abramowicz jest profesorem zwyczajnym ekonomii, doktorem habilitowanym matematyki i inżynierem. Kieruje Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z Big […]

Data: 13 kwietnia 2016

Aktualności >> Więcej


Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne Symbioza V

Już w dniach 22-24 kwietnia 2016 roku odbędzie się V edycja MSB „Symbioza”. Idea organizacji wspólnej konferencji naukowej narodziła się podczas jednej z niezliczonych imprez integracyjnych w umysłach Agaty Rakszewskiej – byłej członkini Koła Naukowego Biotechnologów „KNBiotech” działającego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Marcina Szymona Filipiaka – wieloletniego członka i byłego prezesa „Herbionu” działającego na Politechnice Warszawskiej. […]

Data: 13 kwietnia 2016

Aktualności >> Więcej


Aktualizacja SZOOP PO IR

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój został zaktualizowany. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu realizacji poddziałania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BrIdge Alfa oraz działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie systemu instytucjonalnego programu, związane z umiejscowieniem dotychczasowej Instytucji Pośredniczącej […]

Data: 13 kwietnia 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


CaseWeek2016 w CZIiTT PW

Warsztaty w inżynierskim stylu! 11-27 kwietnia 2016. Jeżeli jeszcze nie zdążyłeś się zapisać, zajrzyj na stronę www projektu. Zostały wolne miejsca.

Data: 13 kwietnia 2016

Aktualności >> Więcej


Pokaz Innowacyjnych Konstrukcji Studenckich

16 kwietnia 2016 roku najaktywniejsze koła naukowe Politechniki Warszawskiej zaprezentują swoje dokonania konstruktorskie przed przedstawicielami biznesu i nauki. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Data: 13 kwietnia 2016

Aktualności >> Więcej


Warsztaty dla studentów – Drogowskazy Kariery

Fundacja Kreatywne Mazowsze, Fundacja Youth Business Poland oraz zespół CZIiTT PW zapraszają na cykl trzech spotkań, które odbędą się od 11 do 13 kwietnia w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. Spotkania są częścią Drogowskazów Kariery – ogólnopolskiego programu edukacyjnego, którego celem jest dostarczanie studentom kompleksowej wiedzy na temat rynku pracy i możliwości rozwoju własnej kariery.

Data: 11 kwietnia 2016

Aktualności >> Więcej


Innovators under 35 Poland

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW jest współorganizatorem konkursu Innovators under 35 Poland. MIT Technology Review Innovators Under 35 Awards to inicjatywa stworzona przez Massachusetts Institute of Technology (MIT), która od ponad dziesięciu lat publikuje listę najbardziej błyskotliwych młodych innowatorów poniżej 35 roku życia

Data: 5 kwietnia 2016

Aktualności >> Więcej