Aktualności działu: Komercjalizacja i transfer technologii

Ogólnopolska Konferencja PACTT

20.04-22.04.2016 odbyła się pierwsza Ogólnopolska Konferencja PACTT organizacji zrzeszającej przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej. W związku z faktem, że CZIiTT PW jest członkiem PACTT-u, pracownicy Centrum uczestniczyli w spotkaniu. Podczas I konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii omówione zostały zagadnienia związane z komercjalizacją wyników badań prowadzonych w polskich i zagranicznych […]

Data: 29 kwietnia 2016

Aktualności  Aktualności działu: Komercjalizacja i transfer technologii >> Więcej


Spotkanie „Nauka – biznes branży chemicznej”

25 czerwca 2015 r. w pałacyku rektorskim odbyło się spotkanie "Nauka - biznes branży chemicznej". Podczas spotkania zaprezentowana została oferta technologiczna Wydziału Chemicznego oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele firm, Instytucji Otoczenia Biznesu, a także naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

Data: 25 czerwca 2015

Aktualności  Aktualności działu: Komercjalizacja i transfer technologii >> Więcej