Aktualności działu: Badania i analizy

Panel ekspertów „Współpraca pomiędzy jednostkami naukowymi oraz Centrami Transferu Technologii a M.St. Warszawa”

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW (na zlecenie Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy) realizuje badanie dotyczące funkcjonowania publicznych jednostek naukowych prowadzących działalność B+R z terenu Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW). Jednym z elementów badania jest panel dyskusyjny, który odbędzie się 11 września 2019 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Dyskusja będzie miała na […]

Data: 14 sierpnia 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Wyniki badania: Osoby z niepełnosprawnością w Politechnice Warszawskiej

Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego przez badaczy z naszego Działu Badań i Analiz. Jego celem było określenie sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce i Politechnice Warszawskiej. W odniesieniu do Politechniki Warszawskiej zidentyfikowano bariery dla osób z niepełnosprawnością oraz działania podjęte przez Politechnikę Warszawską na rzecz tych osób. Szczegółowe wyniki w infografice poniżej.

Data: 12 sierpnia 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Success Stories, czyli historie sukcesu absolwentów Politechniki Warszawskiej – poszukujemy absolwentów

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW realizuje badanie dotyczące budowania narracji o absolwentach, którzy osiągnęli sukces, tzw. Success Stories. W jego ramach analizowane są sposoby budowania tych historii na uczelniach wyższych oraz diagnozowane są czynniki warunkujące sukces absolwentów Politechniki Warszawskiej. W rezultacie badania zostaną opracowane rekomendacje dotyczące sposobów budowania narracji o sukcesach osób, które ukończyły PW oraz […]

Data: 2 sierpnia 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Co myślisz o swoich studiach na Politechnice Warszawskiej?

Podziel się z nami swoją opinią! Zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/829453?newtest=Y&lang=pl Chcemy poznać Wasze motywacje i oczekiwania związane ze studiowaniem po to, by PW mogła na nie jak najlepiej odpowiedzieć. Badanie jest realizowane pod patronatem Prorektora ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. Janusza Walo. Dziękujemy

Data: 31 lipca 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Mapowanie jednostek naukowych prowadzących działalność B+R

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW (na zlecenie Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy) rozpoczął badanie dotyczące funkcjonowania publicznych jednostek naukowych prowadzących działalność B+R z terenu Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW). Wyniki realizowanego projektu zostaną wykorzystane na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2030 r. oraz programu wspierającego rozwój innowacyjnych jednostek. Ponadto w ramach badania […]

Data: 31 lipca 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Projekt Global Entrepreneurial Talent Management 3 (GETM3) – kontynuacja badań

Nasz Dział Badań i Analiz kontynuuje realizację badań w ramach projektu Global Entrepreneurial Talent Management 3 (GETM3). Zdolność młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, poziom bezpieczeństwa ich zatrudnienia oraz oczekiwania pracodawców w stosunku do przedstawicieli młodego pokolenia to wybrane problemy, które są analizowane z perspektywy badań prowadzonych w Irlandii, Korei Południowej, Polsce, Słowenii i […]

Data: 31 lipca 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Dzień Otwarty w Dziale Badań i Analiz CZIiTT PW

Dział Badań i Analiz, planuje nawiązać współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi działalność badawczą, dlatego serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty w Dziale Badań i Analiz CZIiTT PW. Badacze  opowiedzą, czym się zajmują oraz zaprezentują infrastrukturę badawczą i możliwości współpracy (tj. realizacji wspólnych badań – więcej informacji: OPIS PRZESTRZENI BADAWCZEJ). Spotkanie odbędzie się w ostatni piątek lipca (26 lipca) o […]

Data: 19 lipca 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z PW

Nasz Dział Badań i Analiz realizuje badanie pn. „Diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z PW 2018/2019”, którego celem jest identyfikacja oczekiwań pracodawców w zakresie form współpracy uczelni z interesariuszami zewnętrznymi. Jednym z elementów projektu badawczego jest badanie ilościowe wśród pracodawców. Ankieta internetowa składa się z 5 pytań zamkniętych, które odnoszą się do oczekiwań pracodawców. […]

Data: 19 lipca 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Rynek kosmiczny w Polsce – współpraca nauki i biznesu – wyniki raportu

W ramach porozumienia o współpracy CZIiTT PW z PIAP Space sp. z o.o. nasz Dział Badań i Analiz zrealizował badanie pn. „Rynek kosmiczny w Polsce – współpraca nauki i biznesu w projektach ESA”. Głównym celem badania była diagnoza współpracy Politechniki Warszawskiej z ESA (Europejską Agencją Kosmiczną) Szczegółowa analiza wyników

Data: 5 lipca 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Wyniki badania – Przedsiębiorczość akademicka 2019

Przeprowadziliśmy badanie, aby poznać, jak społeczność PW rozumie przedsiębioroczość akademicką oraz w jakim stopniu jest zainteresowana prowadzeniem własnych przedsięwzięć biznesowych i wsparciem w tym zakresie. Badanie ankietowe zostało zrealizowane wśród studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej w okresie marzec-kwiecień 2019 r. przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej DBA CZIiTT PW. Działania stanowią etap prac prowadzonych w ramach zadania 2.3. […]

Data: 5 lipca 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej