Aktualności działu: Inkubacja Innowacji

Współpraca – Inkubator Innowacyjności CZIiTT PW

Jeśli chcesz dostarczać usługi biznesowe dla firm w Inkubatorze, skontaktuj się Łukaszem Szternem: lukasz.sztern@pw.edu.pl W przypadku oferty dostarczania Inkubowanym internetu szerokopasmowego prosimy o kontakt z: Tadeuszem Węgrzynowskim (Dział Telekomunikacji PW)  t.wegrzynowski@ca.pw.edu.pl, tel. 22 234 66 60 Łukaszem Szternem (Inkubator Innowacyjności CZIiTT PW) lukasz.sztern@pw.edu.pl, tel. 22 234 14 30

Data publikacji: 19 września 2017

Aktualności  Aktualności działu: Inkubacja Innowacji >> read


Otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej. Celem naboru jest wybór podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie w ramach Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej. Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, […]

Data publikacji: 12 września 2017

Aktualności  Aktualności działu: Inkubacja Innowacji >> read


Otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór lokatorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej. Celem naboru jest wybór podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie w ramach Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej. Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do 7 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem […]

Data publikacji: 10 maja 2017

Aktualności  Aktualności działu: Inkubacja Innowacji >> read


Perspektywy rozwoju technologii blockchain – seminarium Instytutu Informatyki i CZIiTT już 10 maja!

Instytut Informatyki WEiTI oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej zapraszają na seminarium 10 maja br. o godzinie 12.15 w sali 133 Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Wykład pt. Perspektywy rozwoju technologii blockchain wygłosi profesor Krzysztof Piech z Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Spotkanie potrwa ok. 1 godziny. Poniżej autorskie streszczenie referatu. Punktem wyjścia […]

Data publikacji: 9 maja 2017

Aktualności  Aktualności działu: Inkubacja Innowacji >> read


Otwarty nabór Partnerów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór Partnerów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, w celu wspólnego przygotowania i realizacji działań. Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych przedsięwzięć zgodnych z celami funkcjonowania Inkubatora, tj. budowanie efektywnej współpracy nauki i biznesu, wsparcie prowadzenia nowoczesnych prac badawczo-rozwojowych oraz aktywizacja innowacyjnej przedsiębiorczości w tym akademickiej w […]

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

Aktualności działu: Inkubacja Innowacji >> read


Space Science Shops w ramach FabSpace 2.0

Projekt FabSpace 2.0 jest wspólnym przedsięwzięciem międzynarodowego konsorcjum z 6 krajów w ramach Horyzont 2020. W Polsce w projekcie współpracują: Politechnika Warszawska oraz OPEGIEKA Sp. z o.o. Więcej informacji o projekcie: https://www.cziitt.pw.edu.pl/projekt-fabspace-2-0/ Na potrzeby działań w FabSpace 2.0 realizowane są spotkania Space Science Shops. Ich celem jest zgromadzenie informacji dotyczącej problemów społecznych, których rozwiązanie jest możliwe […]

Data publikacji: 24 lutego 2017

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy  Aktualności działu: Inkubacja Innowacji >> read


Projekt FabSpace 2.0

Celem projektu FabSpace 2.0 jest upowszechnienie wykorzystania danych przestrzennych w życiu społeczno-gospodarczym. Dzięki udostępnieniu danych przestrzennych oraz platformy do ich wykorzystania programiści, naukowcy, organy administracji publicznej i NGO będą mogli w sposób twórczy spotkać się, razem pracować oraz współtworzyć nowe narzędzia i modele biznesowe. FabSpace 2.0 zapewnia wolny dostęp do danych i umożliwia wspólną pracę […]

Data publikacji: 24 lutego 2017

Aktualności  Aktualności działu: Inkubacja Innowacji >> read


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Inkubatora Innowacyjności

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji działań będących przedmiotem świadczonych usług w Inkubatorze Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (Inkubator). Celem Inkubatora jest wspieranie przedsiębiorczości oraz innowacyjności środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej poprzez rozwój biznesu opartego na wiedzy, nowych technologiach, ekonomii społecznej. I […]

Data publikacji: 24 listopada 2016

Aktualności  Aktualności działu: Inkubacja Innowacji >> read


Wielki Zderzacz Pomysłów

Fundacja Innowacyjna Polska oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (CZIiTT PW) serdecznie zapraszają do udziału w programie akceleracyjnym Wielki Zderzacz Pomysłów, który rozpoczyna się 28 października 2016 r. w Warszawie. Rejestracja przedłużona do dnia 25 października 2016 r. Celem Programu jest wsparcie i rozwój innowacyjnych projektów poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach i spotkaniach z mentorami z […]

Data publikacji: 14 października 2016

Wydarzenia  Aktualności  Aktualności działu: Inkubacja Innowacji >> read