Aktualności działu: Badania i analizy

Oferta szkoleniowa Politechniki Warszawskiej- Laboratoria Badań Percepcyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu  „Nowoczesne soczewki korekcyjne i implanty wewnątrzgałkowe”, poszerzy Państwa wiedzę w zakresie metod i technik zapewniających większy komfort widzenia, projektowania nowoczesnych soczewek korekcyjnych i najnowszej generacji wszczepianych implantów wewnątrzgałkowych. Szkolenie organizowane przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW poprowadzą: dr inż. Karol Kakarenko (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej – https://www.linkedin.com/in/karol-kakarenko-797b38166/) oraz […]

Data: 14 lutego 2020

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Seminarium poświęcone ofercie badawczej jednostek PW

Oferta badawcza Politechniki Warszawskiej jest potrzebna – tak jednogłośnie stwierdzili uczestnicy seminarium, które odbyło się 6 lutego br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. Podczas seminarium zorganizowanym przez DBA dyskutowano na temat zasadności opracowania katalogu prezentującego ofertę badawczą jednostek Politechniki Warszawskiej. Jako wstęp do dyskusji Paweł Huras i dr Katarzyna Modrzejewska zaprezentowali wyniki badania zrealizowanego […]

Data: 10 lutego 2020

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Pracodawca dla inżyniera

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu w ramach plebiscytu „Pracodawca dla inżyniera”. Razem ze Stowarzyszeniem Studentów BEST chcemy poznać Wasze opinie na tematy związane z rynkiem pracy. Jeśli pracujesz, podziel się tym, co podoba Ci się w Twoim obecnym miejscu pracy. Jeżeli dopiero myślisz o podjęciu pracy, stażu czy praktyki, wyraź swoją opinię na temat […]

Data: 31 stycznia 2020

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


GETM3 Dublin Sandpit 2020

GETM3 Dublin Sandpit 2020 za nami! Podczas sandpitu, który odbył się w dn. 20-24.01.2020, kierownik naszego DBA dr Katarzyna Modrzejewska poprowadziła wraz z dr hab. Katarzyną Dziewanowską i dr Anną Kuźmińską warsztaty dla studentów Dublin City University. Ich celem była  analiza 60 profili doktorantów i przedsiębiorców biorących udział w badaniach GETM3. Efektem prac było utworzenie […]

Data: 29 stycznia 2020

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Badanie ścieżek zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej – SUCCESS STORIES

Dział Badań i Analiz CZIiTT realizuje badanie społeczne pn. „Success stories. Absolwenci Politechniki Warszawskiej”.  Celem badania jest diagnoza czynników warunkujących sukces absolwentów Politechniki Warszawskiej, w tym identyfikacja roli Politechniki Warszawskiej w osiągnięciu sukcesu przez absolwentów. W badaniu przewidziano realizację indywidulanych wywiadów pogłębionych w formie bezpośredniej lub telefonicznej z absolwentami Politechniki Warszawskiej. Wywiady będą koncentrowały się […]

Data: 23 stycznia 2020

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Wyniki badania. W jaki sposób pracodawcy chcą współpracować z Politechniką Warszawską?

Organizacja praktyk i staży, zatrudnianie absolwentów oraz współpraca z Biurem Karier PW – to najczęściej wskazywane jako preferowane formy współpracy pracodawców z Uczelnią. Ponad połowa badanych pracodawców oczekuje współpracy z naszą Uczelnią w tych obszarach. Dział Badań i Analiz CZIiTT PW przeprowadził badanie, którego celem była diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z PW w […]

Data: 17 stycznia 2020

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Seminarium poświęcone ofercie badawczej jednostek Politechniki Warszawskiej

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zaprasza na seminarium zatytułowane „Oferta badawcza jednostek PW – Czy jest nam potrzebna? Jak ją komunikować?”. Seminarium jest wstępem do opracowania katalogu promującego ofertę badawczą Wydziałów Politechniki Warszawskiej. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki badania zrealizowanego przez DBA CZIiTT PW na zlecenie m. st. Warszawa dotyczącego współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi […]

Data: 17 stycznia 2020

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Oferta szkoleniowa Politechniki Warszawskiej- Laboratoria Badań Percepcyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu  „Nowoczesne soczewki korekcyjne i implanty wewnątrzgałkowe”, które zostało przygotowane, aby poszerzyć wiedzę w zakresie metod i technik zapewniających większy komfort widzenia, projektowania nowoczesnych soczewek korekcyjnych i najnowszej generacji wszczepianych implantów wewnątrzgałkowych. Szkolenie organizowane przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW poprowadzą: dr inż. Karol Kakarenko (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej […]

Data: 20 grudnia 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Ekosystem innowacyjności Politechniki Warszawskiej – podsumowanie seminariów

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem seminariów organizowanych nasz Dział Badań i Analiz w ramach cyklu „Ekosystem innowacyjności Politechniki Warszawskiej”. W tym roku odbyły się seminaria poświęcone procesom biznesowym, danym osobowym w badaniach oraz wyzwaniom rynku pracy przyszłości. Zapraszamy do udziału w seminariach, które planujemy zorganizować w 2020 roku. Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie […]

Data: 20 grudnia 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Kolejna edycja sondażu #powiedzPW

Przed nami kolejny, już szósty sondaż z serii #powiedzPW. Tym razem społeczność Politechniki Warszawskiej ma szansę wyrazić swoją opinię na temat społecznej odpowiedzialności uczelni, czyli strategii zarządzania, zgodnie z którą uczelnia w swoich działaniach uwzględnia interesy i potrzeby społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności ze studentami, pracownikami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, […]

Data: 26 listopada 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej