Aktualności działu: Badania i analizy

PO WER dla kompetencji. Jak wspierać szkolnictwo wyższe?

Jednym z najważniejszych wyzwań dla szkolnictwa wyższego jest dostosowanie oferty programowej uczelni do szybko zmieniających się wymagań rynku pracy. Istotnym wsparciem dla szkół wyższych w tym zakresie jest III oś priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – wdrażana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nasi przedstawiciele z Działu […]

Data: 16 kwietnia 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Badanie pracowników Politechniki Warszawskiej dot. Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Rok 2019 jest dla Politechniki Warszawskiej szczególnie ważnym okresem planowania i wdrażania nowego modelu działania Uczelni w oparciu o założenia „Ustawy 2.0” o szkolnictwie wyższym i nauce. Nadrzędnym celem naszej Uczelni będzie uzyskanie statusu Uczelni Badawczej i transformacja Politechniki w kierunku instytucji o wysokiej, międzynarodowej rozpoznawalności. Wsparcie tego procesu jest możliwe poprzez udział w ankiecie. Dział Badań […]

Data: 29 marca 2019

Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Panele pracodawców w Politechnice Warszawskiej

W ostatnich trzech tygodniach gościliśmy ponad 100 przedstawicieli Pracodawców, którzy podczas paneli pracodawców podzielili się z nami swoimi potrzebami i oczekiwaniami w zakresie jakości kształcenia w Politechnice Warszawskiej. Wyniki badań będą punktem wyjścia do doskonalenia procesów kształcenia naszej Uczelni. Pracodawcy reprezentowali branże pokrewne dyscyplinom naukowym PW: inżynieria mechaniczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i […]

Data: 7 marca 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Panele pracodawców w Politechnice Warszawskiej

Trwają panele eksperckie prowadzone przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW w ramach badania „Diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z PW 2018/2019”. W zeszłym tygodniu odwiedziło nas 45 przedstawicieli Pracodawców, którzy podczas dwugodzinnych paneli dzielili się swoimi potrzebami i oczekiwaniami w zakresie jakości kształcenia w PW oraz opinią nt. preferowanych form współpracy biznes-nauka. Badania pozwolą […]

Data: 26 lutego 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Kick-off meeting dla projektu „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” – GOSPOSTRATEG

Przez najbliższe dwa lata będą trwały intensywne prace badawcze dotyczące kluczowych czynników stymulujących rozwój regionu warszawskiego stołecznego oraz mazowieckiego regionalnego. Niezwykle istotne będzie zbadanie elementów wpływających na polaryzację i wzmacnianie rozwoju metropolii kosztem regionu. Na podstawie badań zostanie opracowana i wdrożona przez Urząd Marszałkowski strategia rozwoju. Ze strategii korzystać będą przedstawiciele mazowieckich powiatów oraz gmin. […]

Data: 13 lutego 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Wyniki badania – Europejska Karta Naukowca w Politechnice Warszawskiej – INFOGRAFIKA

Celem badania było określenie zgodności zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu z praktykami stosowanymi na Politechnice Warszawskiej w opinii pracowników naukowych i doktorantów uczelni. Badanie stanowiło cześć prac Zespołu rektorskiego ds. wdrożenia w Politechnice Warszawskiej zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Politechnika Warszawska została wysoko oceniona w kryteriach: finansowanie i […]

Data: 31 stycznia 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Wyniki Sondażu #PowiedzPW – Organizacje Studenckie

Nasz Dział Badań i Analiz zapytał studentów PW o opinię na temat organizacji studenckich. Przeanalizowaliśmy Wasze odpowiedzi i mamy dla Was wyniki Sondażu #PowiedzPW w postaci infografiki. A już niedługo kolejna edycja badania. Pamiętaj – #TwojaOpinia liczy się na #TwojaPolitechnika   Loading…

Data: 8 stycznia 2019

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Po raz dziesiąty w CZIiTT PW o technologiach w pracy prawników

13 grudnia br. w CZIiTT PW odbyło się dziesiąte seminarium z cyklu LegalTech Polska. Tym razem spotkanie było próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Technologie w pracy prawników – rewolucja czy ewolucja?”. Podczas seminarium zaprezentowano wyniki trzech badań koncentrujących się na wyzwaniach, jakie przed prawnikami stawia rozwój nowych technologii. Jedna z prezentacji została poświęcona wynikom badania […]

Data: 20 grudnia 2018

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Ekosystem innowacyjności – podsumowanie seminariów

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem cyklu seminariów, które w 2018 roku zrealizował nasz Dział Badań i Analiz. 2018.12.14_Raport_Seminaria 2018

Data: 17 grudnia 2018

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej


Intensywny Design Thinking Week w CZIiTT PW

Moderatorzy Design Thinking z Działu Badań i Analiz CZIiTT PW przeprowadzili cykl warsztatów w ramach ogólnopolskiego tygodnia Design Thinking Week, przekazali  podczas nich praktyczną  wiedzę z zakresu skutecznego wykorzystania metodyki DT. Spotkania trwały łącznie około 10 godzin, a wzięło w nich  udział kilkudziesięciu uczestników,. Katarzyna Modrzejewska i Paweł Huras opowiadali o skutecznym kreowaniu persony. Persona jest […]

Data: 30 listopada 2018

Aktualności  Aktualności działu: Badania i analizy >> Więcej