Aktualności działu: Wsparcie projektów

Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS

Na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Wytyczne obowiązują od 23 sierpnia 2017 r. Równocześnie NCBR w Komunikacie w sprawie znowelizowanych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wskazuje, że […]

Data publikacji: 25 sierpnia 2017

Aktualności działu: Wsparcie projektów  Aktualności >> read


Komunikat w sprawie zmian dokumentacji konkursowej – Konkurs 1/4.1.4/2017/POIR „Projekty aplikacyjne”

W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO IR w dniu 22 czerwca br. aktualizacji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.4 ułatwiającej realizację projektów i wdrażanie ich wyników w działalności gospodarczej, w trakcie konkursu ogłoszonego 5 czerwca br. wprowadzono poniższe zmiany w dokumentacji: Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników […]

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Aktualności działu: Wsparcie projektów  Aktualności >> read


Publikacja na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Z myślą o wszystkich zainteresowanych Programem Polska Cyfrowa powstała krótka publikacja, która wyjaśnia m.in. jaki jest cel programu, kto może się ubiegać o dotację oraz jakie projekty mają szanse na dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją i do aplikowania o środki w ramach konkursów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Publikacja jest dostępna na Portalu […]

Data publikacji: 11 maja 2017

Aktualności działu: Wsparcie projektów  Aktualności >> read


Wydłużenie terminu w konkursie 1.1 RPO WM

Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył termin naboru w ramach konkursu 1.1 RPO WM do dnia 4 maja 2017 r. Więcej informacji na stronie RPO WM.  

Data publikacji: 25 kwietnia 2017

Aktualności działu: Wsparcie projektów  Aktualności >> read


Spotkanie: Ulgi na innowacje oraz instrumenty wsparcia prac badawczo-rozwojowych

W dniu 29 marca br. odbyło się spotkanie pn.: Ulgi na innowacje oraz instrumenty wsparcia prac badawczo-rozwojowych. Zastosowanie, przykłady, praktyczne porady. Spotkanie zostało zorganizowane  przez Pracodawców RP (www.pracodawcyrp.pl) we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, tj.: Działem Wsparcia Projektów reprezentowanym przez p. Magdalenę Lipka-Chudzik – Kierownika, p. Magdalenę Mielniczuk – Głównego […]

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

Aktualności działu: Wsparcie projektów  Aktualności >> read


Zmiana terminu zakończenia konkursu Studiujesz? Praktykuj!

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że został zmieniony Regulamin konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do dnia 21 kwietnia 2017 r. Więcej informacji na stronie NCBiR.  

Data publikacji: 8 marca 2017

Aktualności działu: Wsparcie projektów  Aktualności >> read


Konkurs 2.1 PO PC – zmiana terminu

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o zmianie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO PC. „W związku z obowiązkiem uzyskania przez wnioskodawców działania 2.1 PO PC pozytywnej oceny projektu wydanej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, podjęto decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie do 31 marca 2017 r.” Więcej informacji […]

Data publikacji: 14 lutego 2017

Aktualności działu: Wsparcie projektów  Aktualności >> read


Konkursy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility do 16 stycznia

Zachęcamy do udziału w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility, organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora. B+R. Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2017 r. Więcej informacji na stronach FNP oraz w zakładce Konkursy.

Data publikacji: 5 stycznia 2017

Aktualności działu: Wsparcie projektów  Aktualności >> read


2.3.1 PO PC przedłużenie terminu naboru wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków w konkursach w ramach Poddziałania 2.3.1 PO PC do 31 marca 2017r. Więcej informacji na stronie CPPC.

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów  Aktualności >> read


Konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z dokumentem – projekt zmian Wytycznych w załączeniu, ewentualne uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu. Zgłoszone przez Państwa propozycje zmian do Wytycznych zostaną zebrane w jeden wspólny dokument i […]

Data publikacji: 19 grudnia 2016

Aktualności działu: Wsparcie projektów  Aktualności >> read