Badawcze

PROJEKT GETM3, realizowany przez Dział Badan i Analiz CZIiTT PW

O PROJEKCIE

Global Entrepreneurial Talent Management 3 to projekt badawczy finansowany z środków RISE, tj. Research and Innovation Staff Exchange (RISE), będącego częścią Marie Skłodowska-Curie Actions, w ramach Horyzont 2020. Projekt GETM3 dotyczy przedstawicieli najmłodszego pokolenia na rynku pracy oraz ich postaw wobec edukacji i planów zawodowych. Istotnym elementem projektu jest współpraca międzynarodowa i międzysektorowa (uczelnie i przedsiębiorstwa).

Research and Innovation Staff Exchange (RISE) umożliwia sieciowanie badaczy, wymianę wiedzy i doświadczeń a przez to również realizację wspólnych badań. Projekt przewiduje 202 mobilności (personmonths) dla partnerów zaangażowanych w realizację projektu i badań z nim związanych. Mobilności mają na celu umożliwienie pogłębionej analizy oraz rozwój umiejętności kadry poprzez sieciowanie i szkolenia włączone w strukturę projektu.

Dla badaczy związanych z Politechniką Warszawską jest to 24 wyjazdów (w tym 13 wyjazdów dla doświadczonych naukowców oraz 6 wyjazdów dla młodych naukowców), natomiast do polskich partnerów podczas trwania projektu przyjedzie 31 badaczy.

Projekt realizowany od stycznia 2017 do grudnia 2020 przez konsorcjum uczelni i przedsiębiorstw z pięciu krajów: Wielka Brytania, Irlandia, Polska, Słowenia i Korea Południowa.

BADANIA W PROJEKCIE

Głównym celem GETM3 jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz przyszłego zarządzania talentami w skali globalnej na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego. Mimo, że młodzi ludzie są bardzo dobrze wykształceni i przedsiębiorczy, może ich dotknąć niestabilność zatrudnienia. Z kolei pracodawcy zgłaszają niedopasowanie umiejętności pracowników względem powierzanych im obowiązków i trudności w pozyskiwaniu, zarządzaniu i utrzymaniu młodych pracowników w firmie.

Badania w projekcie są uporządkowane w trzy pakiety prac badawczych, każdy z nich koncentruje się na szczegółowych badaniach konkretnych problemów każdego z interesariuszy:

  • STUDENCI I ABSOLWENCI
    • Wyzwanie: zrozumienie potrzeb, oczekiwań, postaw związanych z edukacją, wspierania rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych oraz cech przedsiębiorczych z korzyścią dla studentów i absolwentów oraz pracodawców
  • PRACODAWCY
    • Wyzwanie: niedopasowanie umiejętności pracowników względem powierzanych im obowiązków i trudności w pozyskiwaniu, zarządzaniu i utrzymaniu młodych pracowników w firmie. Badanie otoczenie społeczno-gospodarczego (w tym absolwenci): identyfikacja globalnego podejścia do zarządzania talentami, modeli i praktyk mających zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorstw w krajach / regionach w transformacji w UE i Azji, z szczególnym naciskiem na młodych (przyszłych) pracowników.
  • UCZELNIA
    • Wyzwanie: innowacyjne i eksperymentalne podejścia do nauczania i uczenia się nastawionego na rozwój młodych talentów na rzecz zatrudnienia z całego świata. Badania dot. opracowanie zaleceń dotyczących innowacji pedagogicznych w szkolnictwie wyższym.

Partnerzy w projekcie

Partnerzy akademiccy

 

 

Partnerzy nieakademiccy