Badanie ścieżek zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej – SUCCESS STORIES

Dział Badań i Analiz CZIiTT realizuje badanie społeczne pn. „Success stories. Absolwenci Politechniki Warszawskiej”. 

Celem badania jest diagnoza czynników warunkujących sukces absolwentów Politechniki Warszawskiej, w tym identyfikacja roli Politechniki Warszawskiej w osiągnięciu sukcesu przez absolwentów.

W badaniu przewidziano realizację indywidulanych wywiadów pogłębionych w formie bezpośredniej lub telefonicznej z absolwentami Politechniki Warszawskiej. Wywiady będą koncentrowały się na etapie edukacji i późniejszej ścieżce zawodowej rozmówców.

Do badania zaproszone są osoby, które osiągnęły szerokozdefiniowany sukces, np. uczestniczyły w projektowaniu i realizacji innowacyjnego badania, stworzyły innowacyjną działalność gospodarczą, pracują na wysokim stanowisku w firmie, swoją codzienną pracą w różnorodnych organizacjach aspirują do zmiany fragmentu rzeczywistości społecznej czy też po prostu pracują w swoim zawodzie i każdego dnia wykonują „kawał dobrej roboty”.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu prosimy o kontakt:

Badanie realizowane jest w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. (Magda Matysiak)