Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Zamawiający: Badanie strony internetowej Politechniki Warszawskiej (pw.edu.pl) zostało zrealizowane na zlecenie Biura ds. Promocji i Informacji PW w okresie grudzień 2018 – maj 2019 r.

Cel badania:  Jego celem głównym było przygotowanie rekomendacji związanych z przebudową strony głównej PW oraz – analogicznie – stron poszczególnych wydziałów uczelni.
Cele szczegółowe badania:

  • Rozpoznanie potrzeb i wymagań użytkowników.
  • Optymalizacja architektury treści.
  • Optymalizacja użyteczności i konwersji.
  • Przeprowadzenie testów koncepcji architektury treści.

Rezultaty: Raporty z rekomendacjami związanymi z przebudową strony głównej PW oraz – analogicznie – stron poszczególnych wydziałów uczelni. Dodatkowo zostały przygotowane trzy makiety z propozycjami koncepcji stron internetowych, które opracowano w ramach warsztatów Design Thinking.

Post Author: Marcin Krajewski