WEŹ UDZIAŁ W BADANIU: Badanie równości płci na Politechnice Warszawskiej – PARTICIPATE IN A SURVEY: Survey on gender equality at the Warsaw University of Technology

W tym tygodniu rozpoczęliśmy badanie dotyczące równości płci na Politechnice Warszawskiej, realizowane na zlecenie Zespołu