Technologie opracowane przez naukowców PW na targach i wystawach w kraju i za granicą

W styczniu 2022 roku wśród społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej przeprowadziliśmy badanie ankietowe dotyczące potrzeb i