Młodzi naukowcy

Design Thinking Week

4.11.2015 r. w CZIiTT odbył się warsztat z Design Thinkingu dla członków Kół Naukowych PW. W ramach warsztatu uczestnicy pracowali nad stworzeniem prototypów interdyscyplinarnych projektów naukowych. Spośród wszystkich wykonanych prototypów, zostanie wybranych kilka najlepszych, podczas posiedzenia Rady Kół Naukowych w dniu 20.11.2015 r., które będą miały szansę zostać obszerniej omówione oraz dopracowane.

Data publikacji: 14 listopada 2015

       >> read


Badania społeczne realizowane w ramach projektu „Architecture for Society of Knowledge..”

Badania społeczne realizowane w ramach projektu „Architecture for Society of Knowledge – ASK – Studia III stopnia w języku angielskim na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej” finansowanego z środków: Rozwój Polskich Uczelni Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Ewaluacja projektu „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału MEiL PW”

Ewaluacja  projektu „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Diagnoza potrzeb pracodawców dla Politechniki Warszawskiej

Diagnoza Potrzeb Pracodawców dla Politechniki Warszawskiej

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read