Zespół

zdjęcie pracownika

Magdalena Lipka-Chudzik  kierownik Działu

Koordynacja prac zespołu w zakresie:

kwestii związanych z dofinansowaniem projektów ze środków UE, monitoringu i sprawozdawczości, przygotowania i wdrażania procedur prawidłowej realizacji projektu, weryfikacji załączników formalnych do projektów składanych przez jednostki organizacyjne uczelni, opiniowania zgodności projektów z wymaganiami dokumentacji programowej i konkursowej, weryfikacji umów partnerskich/konsorcjum w kontekście wymagań funduszy strukturalnych, dostarczania jednostkom aktualnych informacji i wiedzy na temat funduszy strukturalnych.

Kontakt:

magdalena.lipka@pw.edu.pl
tel. + 48 22 234 61 31


 

zdjęcie pracownika

Magdalena Mielniczuk – główny specjalista ds. funduszy strukturalnych

Mogę pomóc w:

kwestiach związanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektów inwestycyjnych i badawczych, monitoringu i sprawozdawczości, przygotowaniu i wdrażaniu procedur prawidłowej realizacji projektu, przygotowywaniu załączników formalnych do projektów składanych przez jednostki organizacyjne uczelni, opiniowaniu zgodności projektów z wymaganiami dokumentacji programowej, weryfikacji umów partnerskich/konsorcjum w zakresie wymagań funduszy strukturalnych, dostarczaniu jednostkom aktualnych informacji i wiedzy na temat funduszy strukturalnych.

Kontakt:

magdalena.mielniczuk@pw.edu.pl
tel. + 48 22 234 71 98


zdjęcie pracownika

Marta Siewiera  specjalista ds. funduszy strukturalnych

Mogę pomóc w:

kwestiach związanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektów edukacyjnych oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, monitoringu i sprawozdawczości, przygotowaniu i wdrażaniu procedur prawidłowej realizacji projektu, przygotowywaniu załączników formalnych do projektów składanych przez jednostki organizacyjne uczelni, weryfikacji umów partnerskich/konsorcjum w zakresie wymagań funduszy strukturalnych, dostarczaniu jednostkom aktualnych informacji i wiedzy na temat funduszy strukturalnych, aspektach merytorycznych dotyczących Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Kontakt:

marta.siewiera@pw.edu.pl
tel. + 48 (22) 234 71 99


Małgorzata Szymańska  specjalista ds. funduszy strukturalnych

Mogę pomóc w:

kwestiach związanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektów informatycznych, inwestycyjnych i badawczych, monitoringu i sprawozdawczości, przygotowaniu i wdrażaniu procedur prawidłowej realizacji projektu, przygotowywaniu załączników formalnych do projektów składanych przez jednostki organizacyjne uczelni, opiniowaniu zgodności projektów z wymaganiami dokumentacji programowej, weryfikacji umów partnerskich/konsorcjum w zakresie wymagań funduszy strukturalnych, dostarczaniu jednostkom aktualnych informacji i wiedzy na temat funduszy strukturalnych.

Kontakt:

malgorzata.szymanska@pw.edu.pl
tel. + 48 (22) 234 71 99


zdjęcie pracownikaElżbieta Śmietanka  specjalista ds. funduszy strukturalnych

Mogę pomóc w:

kwestiach związanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektów edukacyjnych oraz małych projektów badawczych, monitoringu i sprawozdawczości, przygotowaniu i wdrażaniu procedur prawidłowej realizacji projektu, przygotowywaniu załączników formalnych do projektów składanych przez jednostki organizacyjne uczelni, opiniowaniu zgodności projektów z wymaganiami dokumentacji programowej, weryfikacji umów partnerskich/konsorcjum w zakresie wymagań funduszy strukturalnych, dostarczaniu jednostkom aktualnych informacji i wiedzy na temat funduszy strukturalnych.

Kontakt:

elzbieta.smietanka@pw.edu.pl
tel. + 48 22 234 59 26


zdjęcie pracownikadr Anita Uchańska  specjalista ds. funduszy strukturalnych

Mogę pomóc w:

kwestiach związanych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej projektów regionalnych oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej, monitoringu i sprawozdawczości, przygotowaniu i wdrażaniu procedur prawidłowej realizacji projektu, przygotowywaniu załączników formalnych do projektów składanych przez jednostki organizacyjne uczelni, opiniowaniu zgodności projektów z wymaganiami dokumentacji programowej, weryfikacji umów partnerskich/konsorcjum w zakresie wymagań funduszy strukturalnych, dostarczaniu jednostkom aktualnych informacji i wiedzy na temat funduszy strukturalnych.

Kontakt:

anita.uchanska@pw.edu.pl
tel. + 48 22 234 14 27