Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii

Naszym celem jest doprowadzenie do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań opracowywanych na Politechnice Warszawskiej. Współpracując z uczelnianą spółką celową – Instytutem Badań Stosowanych – pomagamy naukowcom w tworzeniu ofert technologicznych dotyczących sprzedaży opracowanych przez nich rozwiązań. DKiTT współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. organizując spotkania dla przedstawicieli wydziałów PW oraz biznesu. Jednym z ważnych zadań Działu jest udostępnienie przedsiębiorcom potencjału intelektualnego i badawczego dla budowania ich przewagi konkurencyjnej.

Zakres zadań Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii:

  • wspieramy w procesie komercjalizacji technologii
  • poszukujemy nabywców technologii
  • promujemy rozwiązania technologiczne wypracowane na Politechnice Warszawskiej
  • pośredniczymy w kontakcie między zespołami naukowymi i firmami w zakresie badań zamawianych
  • pomagamy dotrzeć do zespołów naukowych wyspecjalizowanych w danej dziedzinie