Inkubator Innowacyjności

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ) stanowi zaplecze infrastrukturalne oraz merytoryczne dla środowiska akademickiego PW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i innowacyjności poprzez wsparcie m.in.:

  • start-upów;
  • uczelnianych firm technologicznych (spin off/out);
  • aktywizacji nowoczesnych form przedsiębiorczości, inicjatyw klastrowych;
  • współpracy z sektorem biznesu, IOB/IOW, współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Oferta ININ kierowana jest przede wszystkim do dwóch grup odbiorców:

  • Osoby lub zespoły, które pragną zweryfikować pomysł biznesowy lub produkt poprzez udział w 2-miesięcznym programie preinkubacji.
  • Osoby lub zespoły, które pragną rozwinąć pomysł biznesowy lub produkt poprzez udział w 6-miesięcznym programie akceleracji.
  • Start-upy i młode firmy technologiczne, które szukają wsparcia w rozwoju dzięki uczestnictwu w programie inkubacji.

Najbliższe nabory

Preinkubacja edycja: #1 – zgłoś swój pomysł do programu preinkubacji – termin zgłoszeń upływa 30 grudnia 2016 r.

Akceleracja edycja #1 – zgłoś swój pomysł do programu akceleracji – termin zgłoszeń upływa 30 grudnia 2016 r.

Inkubacja – trwa nabór ciągły dla firm pragnących wziąć udział w programie inkubacji.


Partnerzy ININ