Wszystkie konkursy

Trzeci konkurs FIRST TEAM, HOMING i POWROTY Działanie 4.4 PO IR

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła trzeci nabór projektów w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Na to rozdanie przeznaczono ponad 24 mln zł. Wnioskodawcy młodzi naukowcy, niezależnie od narodowości, do 5 lat po doktoracie Tematyka realizowanych w partnerstwie projektów ma być zgodna z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Termin składania wniosków od 16 stycznia do 15 […]

Data publikacji: 18 stycznia 2017

>> read


Konkurs PO WER 3.2 Studia doktroranckie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych […]

Data publikacji: 10 stycznia 2017

>> read


Dwa konkursy w ramach Poddziałania 2.3.1 PO PC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Rodzaj projektów Typ I: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych Typ II: cyfrowe udostępnienie […]

Data publikacji: 22 grudnia 2016

>> read


Konkurs w ramach Działania 2.1 PO PC „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent)”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 na  dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent)” Dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Wysoka dostępność i jakość e-usług […]

Data publikacji: 19 grudnia 2016

>> read


Nowy nabór PO IR 4.4 TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła trzeci nabór wniosków w konkursach TEAM, TEAM-TECH I TEAM-TECH Core Facility. Program TEAM oferuje granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania, realizowane przez wybitnych uczonych w zespołach badawczych. O środki mogą aplikować uczeni o uznanym na świecie dorobku i oryginalnych osiągnięciach naukowych. Finansowanie można zdobyć na prace B+R przyczyniające […]

Data publikacji: 16 listopada 2016

>> read


Konkurs 1.2 RPO WM Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacynych

31 października 2016 r. rusza nabór w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – konkurs nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-030/16. Wnioskodawcy W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże […]

Data publikacji: 21 października 2016

>> read


Bon na innowacje w ramach Działania 1.2 RPO WM

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  ogłosiła nabór w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Bon na innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa posiadające status spin-off definiowane jako przedsiębiorstwa oparte na wynikach badań naukowych prowadzonych […]

Data publikacji: 3 października 2016

>> read


Konkurs w ramach programu sektorowego PBSE Działanie 1.2 PO IR

Informujemy, że został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego PBSE w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: 1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za […]

Data publikacji: 3 października 2016

>> read


Konkurs w ramach Programu sektorowego „IUSER” Działanie 1.2 PO IR

Informujemy, że został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „IUSER” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: 1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za […]

Data publikacji: 30 września 2016

>> read


Nabór wnioskow w ramach instrumentu Seed Money

Od 21 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach inicjatyw typu Seed Money. Środki instrumentu Seed Money, finansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, wspierają etap przygotowawczy projektów wpisujących się w plan działania Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Wnioskodawcy organy publiczne szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucje prowadzące badania naukowe i szkolenia, […]

Data publikacji: 28 września 2016

>> read