Rada programowa

tripunkt Skład Rady Programowej


Przewodniczący Rady Programowej CZIiTT PW – prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Środowisko naukowe

 • prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach – Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
 •  prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Paczuski – Kierownik Zakładu Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, Filia w Płocku
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek – Kierownik Zakładu Organizacji Procesów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji PW
 • prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki – Kierownik Laboratorium Procesów Technologicznych Wydziału Chemicznego PW

Administracja publiczna

 • Mariusz Frankowski – p.o. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
 • Patrycja Klarecka – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Przedsiębiorcy

 • Piotr Chełmiński – Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki PKN ORLEN SA
 • Daniel A. Gottschald – Dyrektor Zarządzający TUM International GmbH
 • Michał Kucharski – Prezes Ylia Sp. z o.o.
 • Maciej Sadowski – Prezes Fundacji Startup Hub Poland

Studenci i doktoranci

 • mgr inż. Artur Kopczyński – Przewodniczący Rady Doktorantów PW
 • Marta Przybylska – Przewodnicząca Samorządu Studentów PW

tripunkt Kompetencje Rady Programowej


Do kompetencji Rady Programowej CZIiTT należy:

 • wskazywanie możliwości rozwoju działalności CZIiTT, w tym kierunków badawczych;
 • opiniowanie dokumentów strategicznych z perspektywy rozwoju CZIiTT, w tym strategii rozwoju;
 • opiniowanie planów działań;
 • opiniowanie sprawozdań dyrektora z działalności CZIiTT;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności CZIiTT.